Hem

Söker du plats på Filosofiska (F-9)? Ansök här!

Välkommen på Öppet hus!
Onsdag 17 januari 16.30-18.00
Lärare och ledning finns på plats för att visa verksamheten.
17.30 hålls en allmän presentation.

Viktigt är att göra skolvalet via Stockholm Stad, både vad gäller förskoleklass och andra årskurser inför läsåret 24/25.
I dagsläget har vi även några enstaka spridda platser i årskurs 1-7, med möjlighet att löpande ta in under innevarande läsår.


Filosofiskas utgångspunkt

Förskolor och skolor har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner samt barnkonventionen.

Hela Filosofiskas upplägg med en vision som tar fasta på barnens bildning, i bemärkelsen inre karaktärsmässiga utveckling, bygger på ett hållbarhetstänkande. Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande. Allt vi gör på Filosofiska har sin utgångspunkt i visionen.