Filosofiska förskolan, Varmfrontsgatan

 

 

Kort om oss

I augusti 2013 öppnade förskolan i Skarpnäck. På förskolan finns 40 barn och ca 10 pedagoger.  I lokalerna har vi ett eget kök med egen kock som lagar mat till förskolan i Skarpnäck och i  Enskede.

 

 

Svar från föräldraenkät

Vår är stolta över vår verksamhet och det vi hittills har presterat. Nedan finns resultatet av årets enkätundersökning gjord av Stockholms stad.

Svarsfrekvens                                                                                                                                                                  
87%
Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras                                                                                                            
100%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan                                                                                                                            
95%
Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor                                                                            
100%
Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar                                                                
95%
Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten
100%
Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola                                                                                                            
95%
Jag kan rekommendera mitt barns förskola                                                                                       
95%

 

 

Pedagoger – Skarpnäck

Våra pedagoger på Filosofiska är engagerade och reflekterande. Vi strävar efter att skapa en miljö präglad av stimulans, harmoni och avsaknad av kränkningar. Med ett vaksamt öga, inkluderande sin egen roll, granskas miljön med hänsyn tagen till de värden vi försvarar i verksamheten. Till exempel strävar vi efter att skapa ett jämlikt klimat och att ge alla barn möjlighet att nyfiket utforska sin omgivning och hela sitt jag – eller som det står i läroplanen: ”finna sin egen unika egenart”.

På förskolan Filosofiska i Skarpnäck arbetar ett arbetslag med bland annat förskolechef, förskollärare och utbildade barnskötare.

 

 

Ansökan – Skarpnäck

Vi är anslutna till Stockholms stads kommunala förskolekö. För att söka till oss använder ni e-tjänsten för förskoleansökan på Stockholm stads hemsida. Handläggare på kommunen som kan svara på frågor om placeringar är för Skarpnäck: eva-lena.brannlund@stockholm.se.

På Stockholms stads hemsida kan du jämföra oss med andra förskolor och läsa om vad våra föräldrar tycker i enkätundersökningar.

Vi tar emot intresserade föräldrar och barn på besök löpande. För att besöka oss, kontakta Dick Holmgren: dick.holmgren@filosofiska.nu.
Tel: 070 573 86 03