Filosofiska förskolan, Varmfrontsgatan

 

 

Kort om oss

Den 21 augusti 2013 öppnade vi. Vi hade då fem barn som sedan ökat till över 20 st. Vid fullt utbyggd verksamhet räknar vi med att ha ca 35 barn, vilket vi tror oss uppnå någon gång under första kvartalet 2014. Hittills har vi rekryterat sju pedagoger. I lokalerna har vi ett eget kök och i detta planerar vi att laga egen mat av högsta kvalitet för både Skarpnäck och Enskede från och med januari 2014. Vi har anställt en kock som börjar i december.

 

 

Svar från föräldraenkät

Vår är stolta över vår verksamhet och det vi hittills har presterat. Nedan finns resultatet av årets enkätundersökning gjord av Stockholms stad.

Svarsfrekvens                                                                                                                                                                  
87%
Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras                                                                                                            
100%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan                                                                                                                            
95%
Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor                                                                            
100%
Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar                                                                
95%
Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten
100%
Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola                                                                                                            
95%
Jag kan rekommendera mitt barns förskola                                                                                       
95%

 

 

Pedagoger – Skarpnäck

Våra förskollärare och förskolechef på Filosofiska är engagerade och reflekterande. Vi strävar efter att skapa en miljö präglad av stimulans, harmoni och avsaknad av kränkningar. Med ett vaksamt öga, inkluderande sin egen roll, granskas miljön med hänsyn tagen till de värden vi försvarar i verksamheten. Till exempel strävar vi efter att skapa ett jämlikt klimat och att ge alla barn möjlighet att nyfiket exploatera sin omgivning och hela sitt jag – eller som det står i läroplanen: ”finna sin egen unika egenart”.

På förskolan Filosofiska i Enskede arbetar ett arbetslag med förskolechef, förskollärare, utbildade barnskötare och en filosofipedagog. Läs mer om våra enskilda pedagoger genom att klicka här.

 

 

Ansökan – Skarpnäck

Vi är anslutna till Stockholms stads kommunala förskolekö. För att söka till oss använder ni e-tjänsten för förskoleansökan på Stockholm stads hemsida. Handläggare på kommunen som kan svara på frågor om placeringar är för Skarpnäck: marletta.malysko@stockholm.se.

På Stockholms stads hemsida kan du jämföra oss med andra förskolor och läsa om vad våra föräldrar tycker i enkätundersökningar.

Vi tar emot intresserade föräldrar och barn på besök löpande. För att besöka oss, kontakta Santoshi Fast: santoshi.fast@filosofiska.nu.
Tel: 073 528 77 31