Trygghetsplan förskolan

Trygghetsplan

Skolan måste varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan dock med fördel sammanföras till en plan mot diskriminering och kränkande behandling, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav.

Arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har nämligen många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för elevers lika värde.

På Filosofiska har vi valt att göra en plan som vi kallar Trygghetsplan