Skola Nepal

Nepal

Under 2013 startade vi en förskola/skola i Nepal. På skolan går ca 60 mycket fattiga barn, vilka fullt ut finansieras av Filosofiska eller genom Filosofiskas fadderverksamhet. Se bifogade aktivitetsrapporter.

Aktivitetsrapporter:

För att medverka till en mer hållbar utveckling av världen ingår i Filosofiskas verksamhetsidé att skapa ett kosmopolitiskt nätverk av skolor med ett helhetsperspektiv som tar fasta på och förenar barnens inre utveckling och kunskapsinlärning, i en kreativ skolatmosfär präglad av ett intresse för omvärlden och en sympati för de utsatta.

Donationer/Fadderskap

För ett årligt belopp på 300 EUR (ca 2850 kr) kan du bli fadder för ett barn i Nepal och rädda det från en mycket utsatt tillvaro på gatan till skolan som Filosofiska tagit initiativet till att starta. I dagsläget hjälper vi ca 60 barn men vi vill hjälpa betydligt fler. Vill du bli fadder meddelar du detta via ett mejl till dick.holmgren@filosofiska.nu Om du inte vill bli fadder kanske du vill donera ett belopp. Vi har inga mellanhänder och inga administrativa avgifter. Alla pengar som skänks används oavkortat för att hjälpa barnen. Pengarna sätts in på Bg 174-1388 mot vilket ett donationskonto är knutet.