Skola Nepal

Nepal

I början av 2013 tog vi initiativet till en förskola/skola i Nepal. Skolan fick namnet Filosofiska Nepal och den drivs organisatoriskt av en nepalesisk styrelse. På skolan går ca 60 barn från mycket utsatta förhållanden, vilka fullt ut finansieras av Filosofiska eller genom Filosofiskas fadderverksamhet. Ambitionen är att vi ska ha ett utbyte mellan skolorna, den svenska och den i Nepal. Ur det samarbetet kan komma mycket lärande för barnen i båda länderna. Se bifogade aktivitetsrapporter.

Aktivitetsrapporter:

Donationer/Fadderskap

För ett månatligt belopp på 250 kronor kan du bli fadder för ett barn i Nepal och rädda det från en mycket utsatt tillvaro på gatan till skolan som Filosofiska tagit initiativet till att starta. I dagsläget hjälper vi ca 60 barn. Vill du bli fadder meddelar du detta via ett mejl till dick.holmgren@filosofiska.nu. Om du inte vill bli fadder kanske du vill donera ett belopp. Vi har inga mellanhänder och inga administrativa avgifter. Alla pengar som skänks används oavkortat för att hjälpa barnen. Pengarna sätts in på donationskonto 5374 10 369 27. Det går också att swisha till nummer 1234672259 eller sätta in pengar på Bg 174-1388. För stående månatliga överföringar använd donationskontot.