Skola (F-9) Klagomålshantering

Klagomålshantering

Om Du som förälder har klagomål på grundskolan Filosofiska (F-9) används nedanstående arbetsgång, steg 1 till 3. Om du vill lämna ett anonymt klagomål skickas det i brev till Filosofiska i Sverige AB (svb), Stralsundsgatan 49, 122 37 Enskede

Steg 1

Klagomål tas i första hand upp direkt med den person det gäller. Klagomål som rör ditt barn lämnas i första hand till personalen som finns kring barnet.

Steg 2

Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, kontakta rektor. lisa.eklov@filosofiska.nu Rektor kan också kontaktas om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den person som berörs.

Steg 3

Är Du inte nöjd efter steg 2 kontaktar Du huvudman för skolan: dick.holmgren@filosofiska.nu eller 070 573 86 03.