Filosofiska förskolan, Dalens Allé

 

Kort om oss

Vi är en aktiv del i vårt lokala närområde! Vi ligger granne med ett äldreboende, biblioteket, simhallen samt ett stort antal lokala handlare, som vi har daglig kontakt med. På förskolan går 40 barn och tio pedagoger och en förskolechef.

 

 

 Svar från föräldraenkät

Vår är stolta över vår verksamhet och det vi hittills har presterat. Nedan finns resultatet av årets enkätundersökning gjord av Stockholms stad.

 

Svarsfrekvens                                                                                                                                                                    
80%
Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras                                                                                                     
100%
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan                                                                                                                    
100%
Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor                                                                              
100%
Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar                                                                            
100%
Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten
93%
Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola                                                                                                 
100%
Jag kan rekommendera mitt barns förskola                                                                                                       
100%

 

 

Pedagoger – Enskededalen

Våra pedagoger på Filosofiska är engagerade och reflekterande. Vi strävar efter att skapa en miljö präglad av stimulans, harmoni och avsaknad av kränkningar. Med ett vaksamt öga, inkluderande sin egen roll, granskas miljön med hänsyn tagen till de värden vi försvarar i verksamheten. Till exempel strävar vi efter att skapa ett jämlikt klimat och att ge alla barn möjlighet att nyfiket utforska sin omgivning och sitt jag – eller som det står i läroplanen: ”finna sin egen unika egenart”.

På förskolan Filosofiska i Enskede arbetar ett arbetslag med förskolechef, förskollärare och utbildade barnskötare.

 

 

Ansökan – Enskededalen

Vi är anslutna till Stockholms stads kommunala förskolekö. För att söka till oss använder ni e-tjänsten för förskoleansökan på Stockholm stads hemsida. Handläggare på kommunen som kan svara på frågor om placeringar är för Enskede: anna.tvedsjo@stockholm.se

Vi tar emot intresserade föräldrar och barn på besök löpande.

Intresseanmälan för visning görs till dick.holmgren@filosofiska.nu.
Tel: 070 573 86 03