Förskola Enskededalen

Kort om oss

Vi är en aktiv del i vårt lokala närområde! Vi ligger granne med ett äldreboende, biblioteket, simhallen samt ett stort antal lokala handlare, som vi har daglig kontakt med. På förskolan går 40 barn. 

Pedagoger – Enskededalen

Våra pedagoger på Filosofiska är engagerade och reflekterande. Vi strävar efter att skapa en miljö präglad av stimulans, harmoni och avsaknad av kränkningar. Med ett vaksamt öga, inkluderande sin egen roll, granskas miljön med hänsyn tagen till de värden vi försvarar i verksamheten. Till exempel strävar vi efter att skapa ett jämlikt klimat och att ge alla barn möjlighet att nyfiket utforska sin omgivning.

På förskolan Filosofiska i Enskededalen arbetar ett arbetslag med bl.a. rektor, förskollärare och utbildade barnskötare.

Ansökan – Enskededalen

Vi är anslutna till Stockholms stads kommunala förskolekö. För att söka till oss använder ni e-tjänsten för förskoleansökan på Stockholm stads hemsida. Handläggare på kommunen som kan svara på frågor om placeringar är för Enskede: anna.tvedsjo@stockholm.se

Vi tar emot intresserade föräldrar och barn på besök löpande. För att besöka oss, kontakta vår rektor på förskolan, Hannah Andersson: hannah.andersson@filosofiska.nu.
Tel: 073 520 72 09