Styrelse

Dick Holmgren

Ordförande

Dick är initiativtagare till Filosofiska och dess vd. Tidigare befattningar: bl. a CFO och personalchef på Toshiba Electronics Scandinavia AB, CFO på Novartis Sverige AB, VD på Company Interest Sweden AB, CFO på Organon AB, CFO på Empire AB, CFO på Apotekens Service AB. Dick har arbetat som lärare i unga år och ägnat mycket tid åt ideellt arbete.