Bra att veta

Klagomålshantering

Om Du som förälder har klagomål på förskolan Filosofiskas verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

På vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Klagomål som rör barnets vardag på förskolan lämnas i första hand till personalen som arbetar med barnet.
Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolläraren som har hand om den grupp som ditt barn tillhör. Detta kan Du givetvis också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Förskolläraren tar emot ditt klagomål och tar sedan kontakt med berörd personal för att få deras perspektiv på ärendet. Det är förskollärarens ansvar att se till att uppföljning genomförs inom 14 dagar.

Steg 3

Om du fortfarande inte är nöjd efter steg 2, bör du kontakta rektorn. För närvarande är det Hannah Andersson som innehar den positionen, och du kan nå henne på telefonnummer 070-965 84 21 eller på mejladressen hannah.andersson@filosofiska.nu.

Rektorn kallar i sin tur samtliga berörda till samtal.

Samtliga samtal dokumenteras.

Steg 4

Om du inte känner dig nöjd efter steg 3 och vill gå vidare med frågan, kan du ta kontakt med huvudmannen för Filosofiska, Dick Holmgren, som kan nås på telefonnummer 070 573 86 03 eller på mejladressen dick.holmgren@filosofiska.nu.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per termin.

Övriga samtalstider med personalen

Ni kan alltid vid behov boka ett samtal med personalen utöver uppföljnings- och utvecklingssamtalen. Detta är oftast ett bättre sätt att göra istället för att ”prata över huvudet på barnet”.

Födelsedagsfirande på förskolan

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör vi vara restriktiva med att servera sötsaker på förskolan. När ett barn fyller år så firar vi det med att servera god frukt vackert upplagt på ett fat.

Inbjudningar till födelsedagskalas sköts privat, dvs. ni kan inte lägga inbjudningskort på barnens hyllor om inte alla barn i gruppen är inbjudna.

Sekretess och anmälningsplikt

Personal som arbetar inom förskolan har tystnadsplikt. Misstänker man att ett barn far illa bryts tystnadsplikten då förskolans personal har anmälningsplikt.

Märka kläder

Märk gärna alla barnens kläder, skor och stövlar för att underlätta att de hamnar på rätt plats. Ta också med tillräckligt med extrakläder. Det sker ofta små missöden vilket gör att barnen måste byta kläder. Förskolan har endast ett begränsat antal extrakläder.

Ute varje dag

Vi går ut med barngruppen varje dag. Därför behövs ändamålsenliga kläder: vind- och vattentäta ytterkläder och stövlar, regnbyxor, vattentåliga vantar är exempel på praktiska plagg som kan komma behövas under kalla o våta dagar.

När ska barnet vara hemma?

Huvudprincipen är barnets allmäntillstånd så som det visar sig i förskolans verksamhet.

Ett gott allmäntillstånd innebär att:

  • Barnet orkar delta i förskolans verksamhet vilket kan innebära lång vistelse utomhus.
  • Barnet är feberfritt utan febernedsättande medel.
  • Barnet klarar normalkost.

När kan barnet komma tillbaka efter sjukdom?

  • En tumregel är att barnet har haft ett feberfritt dygn hemma och att allmäntillståndet tillåter att barnet återvänder till förskolan.
  • Äter barnet antibiotika ska barnet vara hemma två dygn efter det att kuren startat. Föräldrarna ansvarar själva för medicineringen av sitt barn. Fråga läkaren efter preparat som ges morgon och/eller kväll i hemmet.
  • Har barnet drabbats av maginfluensa ska det vara symptomfri och besvärsfri 48 timmar innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Barnet ska då ha ätit normal kost samt haft normal avföring.
  • Har barnet streptokockerinfektion ska det stanna hemma minst 2 dygn med antibiotikabehandling. Streptokocker orsakar halsfluss, scharlakansfeber samt impetigo (svinkoppor)

Om barnet blir sjuk under förskoletid, hur gör vi då?

Om barnet blir sjukt under dagen, så ringer vi till er föräldrar. Då ska ni hämta barnet så fort som möjligt. Om ni skulle befinna er någon annanstans än på ert arbete är det viktigt att ni meddelar personalen. Det är ytterst viktigt att vi under dagen kan få tag på er.

Medicinering på förskolan

Vi medicinerar barn för livshotande sjukdomar och vid kroniska sjukdomar såsom astma, allergier eller diabetes.

Att tänka på

  • Barnet har med sig kläder som klarar längre utomhusvistelse. När de är ute håller sig barnen lättare friska och smittar mindre.
  • Inte vara för snabb med att låta barnet komma tillbaka till förskolan efter förkylning och feber. Även om barnet verkar piggt hemma kan det bli tröttare fortare på förskolan där tempot är ett annat. Barnet kan då lättare få ett nytt virus.
  • Barnet ska tvätta sig före maten och när det varit på toaletten. Det är också viktigt att personalen använder tvättsprit och att de byter underlägg på skötbordet vid blöjbyten.

Närvarotider

Vi har öppet enligt våra familjers behov – dock som längst mellan 06.30 och 18.30 (enligt Stockholms stad regelverk).

Vi lägger personalens schema efter barnantalet och barnens tider. För att detta ska bli så effektivt som möjligt ber vi er lämna in barnets närvarotider, ändras dessa så meddela detta snarast.

Vistelsetid för barn som har arbetssökande eller föräldraledig förälder

Om ni är föräldraledig med yngre syskon så har barnet rätt att få vara på förskolan 30 timmar per vecka. Ett kontrakt om barnets vistelsetid skrivs. För föräldraledig gäller det fr.o.m en månad efter födelsen av det nya syskonet. Syftet med att äldre syskon får behålla sin förskoleplats när man får syskon är att de ska få delta i pedagogisk verksamhet och behålla sina vänskapsrelationer.

Om ni är arbetssökande har ni rätt till heltidsomsorg på förskolan.

Planeringsdagar

Förskolan har fyra planeringsdagar under året och då är förskolan stängd. Förskolan är vid dessa tillfällen skyldig att ordna med omsorg t ex genom att erbjuda en förskoleplats på en annan förskola.

Arbetsplatsträffar

En gång i månaden stänger vi förskolan kl: 15.45 för att ha Apt (arbetsplatsträff). Förskolan är vid dessa tillfällen skyldig att ordna med omsorg t.ex. genom att en vikarie kommer till förskolan.

Sommarsemestern

Förskolan är vid dessa tillfällen skyldig att ordna med omsorg t ex genom att erbjuda en förskoleplats på en annan förskola.

Svinkoppor (impetigo)

Barnet kan få såriga. Gula utslag runt näsa och mun. Svinkoppor orsakas av gula stafylokocker och streptokocker. Sprids vid direktkontakt, leksaker och handdukar.

Så minskar du smittspridning:

Hudutslagen ska vara helt torra innan barnet går till förskolan. Att barnet tvättar händerna noga och är ute mycket kan minska smittspridning.

Streptokocker

Smittar lätt genom direktkontakt och via leksaker med bakterier. Det är vanligt att barnet får ont i halsen, feber och röda utslag. Ibland får barnet sår på huden. Allvarliga komplikationer kan uppstå men det är ovanligt. Streptokocker orsakar halsfluss och scharlakansfeber.

Så minskar du smittspridning:

Barnet bör ha inlett sin antibiotikakur och ätit medicin i två dagar innan det går tillbaka till förskolan igen, om allmäntillståndet tillåter. Låt barnet var ute mycket, undvik storsamlingar och tvätta leksaker som barnet stoppar i munnen.

Springmask

Små runda maskar som ger klåda i ändtarmen och ibland också i slidmynningen hos flickor. Är inte farligt. Barnet smittas genom att svälja ägg vilka kan överleva i damm och textilier i ett par veckor. Det är lätt att barnet får infektionen på nytt när det kliar sig och sedan stoppar fingrarna i munnen.

Så minskar du smittspridning:

Var noga med att tvätta händerna. Se till att barnets naglar är korta. Duscha barnet varje dag. Tvätta stjärten noga med vatten men undvik tvål. Byt kläder och lakan ofta. Det finns medicin att köpa receptfritt på apoteket. Det är bra om barnet får en första dos medicin innan det går till förskolan. Barnet kan vara på förskolan om personalen känner till smittan.

Höstblåsor

Virusinfektion som kan ge blåsor i munnen och ibland även på händer och fötter. Epidemier inträffar med några års mellanrum och smittorisken är då stor. Barnet kan få svårt att äta om det har blåsor i munnen.

Så minskar du smittspridning:

Symtomen märks först en tid efter att smittan spridits. Var noga med hygienen, tvätta händerna regelbundet och undvik i möjligaste mån närkontakt med den smittade. Låt barnet vara hemma från förskolan om det har feber och/eller är hängigt.

Huvudlöss

Beror inte på dålig hygien. Lössen överförs från ett barn till ett annat via kontakt huvud mot huvud. Äggen är svåra att se. De behöver ett par veckor för att kläckas.

Så minskar du smittspridning:

På apoteket kan du köpa en luskam. Använd lusmedel som också finns att köpa på apotek. Tänk på att bara den som har huvudlöss ska behandlas. Använd inte lusmedel i förebyggande syfte. Undersök övriga familjen om någon fått löss. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det inte hittas några ägg eller löss.

Maginfluensa

Smittsam virussjukdom där barnet kan kräkas, få diarré och ha ont i magen. Maginfluensa smittar genom utandningsluften, kontakt med andra och via mat. Det är viktigt att ge barn tillräckligt med vätska eftersom de snabbt kan bli uttorkade. Mata gärna med sked ofta så blir det lättare för barnet att behålla vätskan. Ger du vätskeersättning behöver du inte låta det vara mer än hälften av vanligt vätskeintag, annars finns det risk för rubbning i saltbalansen.

Så minskar du smittspridning:

Var noga med att tvätta händerna efter toalettbesök. Tvätta händer och skötbord med tvättsprit vid blöjbyte.

Förkylning

Förkylning är den vanligaste orsaken till att barn är sjuka. Det finns ett flertal virus som orsakar förkylning. Smittar vid direktkontakt och genom luften. Att kyla orsakar förkylning är en myt. När det är kallt ute går vi inomhus och smittar varandra i dåligt vädrade lokaler.

Så minskar du smittspridning:

Förkylning är svår att undvika eftersom den smittar någon dag innan den bryter ut. Att vara utomhus minskar risken. Barnet bör vara hemma så länge det har feber. Det ska inte gå till förskolan om det inte orkar med dagens aktiviteter.