Skola (F-9) Felanmälan

Gällande utomhusmiljö eller inne i skolans lokaler:

Om du upptäcker något som är trasigt eller på annat sätt behöver åtgärdas, meddela expedition:

expedition@filosofiska.nu

Om mer akut: Dick Holmgren 0705 73 86 03.