Advisory Board


Jonna Bornemark

Jonna är lektor i Filosofi på Södertörns högskola, på institutionen för kultur och kommunikation. Jonna disputerade i filosofi i januari 2010 på avhandlingen Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Nu arbetar hon som högskolelektor på Centrum för praktisk kunskap och som samordnare på lärarutbildningen på Södertörns högskola. Jonna har skrivit och undervisat inom fenomenologi, existensfilosofi, religionsfilosofi och praktisk kunskap. Några intresseområden är bildningsfrågor, kvinnan i filosofin, interaktion mellan häst och människa, kroppslighet, mätbarhetens gränser, relationen mellan erfarenhet och teori etc. Några centrala gestalter är Edmund Husserl, Max Scheler, Edith Stein, Mechthild von Magdeburg och Giordano Bruno. Hon undervisar på Centrum för praktisk kunskap, både magisterutbildningen och det existentiella samtalet, samt på lärarutbildningens erfarenhetsbaserade utbildningar mot förskola och fritidshem. Jonna har deltagit 16 gånger i Filosofiska Rummet på P1.
Bibliografi:

 

Sven-Eric Liedman

Sven-Eric är professor emeritus i idéhistoria vid Göteborgs Universitet. Han har skrivit många böcker, flera med bäring på utbildning, bildning och skola. I synnerhet ”Ett oändligt äventyr: Om människans kunskaper” (2001) och ”Hets: En bok om skolan” (2011).
Bibliografi, priser & utmärkelser:

Eva Reimers

Eva är kommunikationschef på Apotekens Service AB och ingår i styrelsen för World’s Children’s Prize Foundation som är världens största årliga utbildningsprogram för unga om barnets rättigheter, demokrati, miljön och global vänskap. Hon har arbetat med kommunikationsfrågor i olika företag och har ett specialintresse för företags samhällsansvar, ofta kallat CSR (corporate social responsibility). Tidigare befattningar: Kommunikationschef på Linklaters, Kommunikationsdirektör på ABN AMRO Bank, Informationschef på Banco Fonder, Informationschef på Alfred Berg. Eva har också arbetat nära tio år inom förlagsbranschen, bland annat på redaktionen för Nationalencyklopedin.

 

Bernt Gustavsson

Bernt är professor i pedagogik och demokrati vid Örebro universitet, har arbetat som lärare i 15 år och skrev sin avhandling i idéhistoria, Bildningens väg, 1991. Därefter har han arbetat med forskning och skrivit böcker inom det pedagogiska området, främst om grundläggande begrepp inom utbildningens område. Böckerna har koncentrerats till frågor om kunskap, bildning och demokrati. Som professor i pedagogik och demokrati, från 2002, har han arbetat med demokratifrågor och kunskap i praktiska yrkesutbildningar. Han har även bedrivit ett antal forskningsprojekt, främst inom folkbildningens område. Sedan 1993 har han arbetat återkommande i Sydafrika med olika försök att demokratisera det sydafrikanska utbildningssystemet. I sina böcker om kunskap och bildning riktar han en kritisk blick mot den utbildningspolitik som bedrivs via EU, OECD och svenska regeringar. Främst gäller kritiken avhumaniseringen, bristen på demokratisk skolning och den ensidigt ekonomiska inriktningen av utbildningar. Han har även varit rådgivare i vetenskapliga och pedagogiska frågor på flera universitet och andra skolformer.
Bibliografi:

Anders Burman

Anders är lektor i idéhistoria verksam vid Södertörns högskola. Förutom i idéhistoria undervisar han på lärarutbildningen och på olika högskolepedagogiska kurser. Sin forskning har han bland annat ägnat åt pedagogikhistoria och bildningstraditioner.
Publikationer:

Marcia Cavalcante

Marcia är professor i Filosofi på Södertörns högskola, på institutionen för kultur och kommunikation. Hon verkade som professor adjunto vid Universidade federal do Rio de Janeiro (Brasilien) innan hon flyttade till Sverige. Hon doktorerade i filosofi 1992 med en avhandling om begreppet början i Schellings sena filosofi (tysk idealism). I Brasilien arbetade hon även som översättare av filosofiska verk till portugisiska och bland annat har hon översatt Heideggers Varat och Tiden, Herakleitos, Schellings Avhandling om den mänskliga friheten, Hölderlins Hyperion och Teoretiska uppsatser.
Bibliografi: