Senaste nytt från Facebook

Åk4 skapar film, Stop motion
Scen: "Filosofen René Descartes ger goda råd till Mackan"
Filmtitel ännu oklar.
... See MoreSee Less

4 days ago  ·  

För knappt två år sedan fick vår fantastiska rektor Lisa Eklöv ta emot Michael A.Frieds stiftelses lärarpris. Priset som delades ut i riksdagen på Förintelsens minnesdag var en utmärkelse för Lisas arbete som gymnasielärare där hon använt kulturupplevelser för att koppla ihop värdegrundsfrågor med naturkunskap.

Som rektor på Filosofiska har Lisa fortsatt att se kulturupplevelser som en betydelsefull del av undervisningen för att nå visionen om bildade barn. De begrepp Filosofiskas vision utgår ifrån kan med fördel relateras till kultur: reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga, kunskapstörstande! Denna termin har klasser bland annat varit på Dramaten, Scenkonstmuseet, Danscentrum och samarbetat med Unga Klara och därefter använt upplevelserna som en del i lärandet.

Hur kulturupplevelser kan vara en form av läromedel och vilken roll kultur ska ha inom skolan var något som dryftades på Kolla Kultur! på Folkoperan i måndags. Skolborgarrådet Olle Burell, kulturborgarrådet Roger Mogert och Filosofiskas rektor Lisa delgav olika perspektiv på ämnet under ledning av Lollo Collmar.
... See MoreSee Less

1 week ago  ·  

Hur känns ljud? Hur drömmer en som är blind? Hur förnimmer vi världen? Upplever vi verkligheten olika?

Fenomenologisk undersökning med årskurs 1 på scenkonstmuseet idag där epistemologins grundfrågor, liksom eleverna, virvlade fritt omkring.
... See MoreSee Less

2 weeks ago  ·  

Under några veckor har våra elever arbetat med svar på frågan Vad krävs idag för att människor om 100 år ska ha ett bra liv? "Svaret" består av många olika aspekter som sammanfogats till en interaktiv vägg i korridoren.

Under dagens morgonsamling åskådliggjorde vi också hur stabilt och bra det blir för oss och världen när miljöfaktorer (gröna klossar) ekonomiska faktorer (blå klossar) och sociala villkor (gula klossar) är i balans. För att få extra stadga la vi till något vi tror är extra viktigt, nämligen hänsyn (röda klossar).

Tanken att ta med sig från samlingen idag var just begreppet hänsyn. Vad är det? Varför behövs det? Hur kan det öka?
... See MoreSee Less

4 weeks ago  ·  

Teatern Unga Klara var hos oss idag och eleverna i åk9 fick delta i arbetet med den intressanta och angelägna föreställningen Bonsai.

Vem bestämmer vilka människor vi är och vill vara? Vilka val, möjligheter och tvångströjor har unga män i dagens samhälle? Vad är egentligen samtycke? Hur ser jämlikheten ut? Innebär en frigjord, jämlik mansroll att en man får möjligheten att växa som individ eller att han måste lära sig att träda åt sidan? Vilka spelregler är det som gäller och vems är ansvaret?

www.ungaklara.se/forestallning/bonsai/
... See MoreSee Less

1 month ago  ·