Pedagoger – Enskededalen

Våra förskollärare och förskolechef på Filosofiska är engagerade och reflekterande. Vi strävar efter att skapa en miljö präglad av stimulans, harmoni och avsaknad av kränkningar. Med ett vaksamt öga, inkluderande sin egen roll, granskas miljön med hänsyn tagen till de värden vi försvarar i verksamheten. Till exempel strävar vi efter att skapa ett jämlikt klimat och att ge alla barn möjlighet att nyfiket utforska sin omgivning och hela sitt jag – eller som det står i läroplanen: ”finna sin egen unika egenart”.

På förskolan Filosofiska i Enskede arbetar ett arbetslag med förskolechef, förskollärare, utbildade barnskötare och en filosofipedagog.

 

Lena Timmer

Lena har en förskollärarutbildning med interkulturell inriktning och har arbetat inom förskolan sedan slutet av 80-talet, både på kommunala och privata.

Lenas tankar om arbetet på Filosofiska:

 

Suzanne Axelsson

Suzanne är förskollärare med fördjupning inom småbarnspedagogik, en masters vid Sheffield University med fokus på Reggio Emilia pedagogik, språkutveckling, hur dokumentation kan stödja barns lärande och forskning kring vad en ”förskola i världsklass” är.
Suzannes tankar om arbetet på filosofiska:

 

Gabriel Garcia

Gabriel har arbetat som barnskötare i 30 år och påbörjade en förskollärarutbildning i 1990 som av personliga skäl fick avbrytas, men satsar på att blir klar med sin utbildning.

Gabriels tankar om arbetet på Filosofiska: