Pedagoger – Enskede

DENNA SIDA HÅLLER PÅ ATT REDIGERAS.

Pedagoger – Enskededalen

Våra förskollärare och förskolechef på Filosofiska är engagerade och reflekterande. Vi strävar efter att skapa en miljö präglad av stimulans, harmoni och avsaknad av kränkningar. Med ett vaksamt öga, inkluderande sin egen roll, granskas miljön med hänsyn tagen till de värden vi försvarar i verksamheten. Till exempel strävar vi efter att skapa ett jämlikt klimat och att ge alla barn möjlighet att nyfiket utforska sin omgivning och hela sitt jag – eller som det står i läroplanen: ”finna sin egen unika egenart”.

På förskolan Filosofiska i Enskede arbetar ett arbetslag med förskolechef, förskollärare, utbildade barnskötare och en filosofipedagog.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar